10 Prostych Słów— cykl 5 lekcji muzealnych

 

10 Prostych Słów — to cykl lekcji muzealnych, w którym Dekalog daje punkt wyjścia do rozmowy z młodzieżą na uniwersalne życiowe tematy.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Interwencje – Edycja 2022 realizowanego przez Narodowego Centrum Kultury.

„10 prostych słów” to cykl spotkań z młodzieżą oparty na Dekalogu, stanowiącym punkt wyjścia do dyskusji na tematy związane z uniwersalnymi wartościami jakie ze sobą niesie.

W ramach projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury zostało zorganizowanych 5 lekcji muzealnych. Celem tych spotkań była rozmowa z młodzieżą na temat uniwersalnej wartości „Dekalogu” opartej na spotkaniu ze świadectwem ludzi, których życiowe doświadczenie naznaczone było przez próbę wiary. Bohaterami tych lekcji — spotkań byli goście specjalni, reprezentujący różne środowiska, odmienne doświadczenia, których opowieści, sylwetki, życiowe postawy są dowodem na to, że wypełnienie dekalogu możliwe jest także w naszych czasach. W trakcie spotkań prowadzona była rozmowa na trudne tematy z młodymi ludźmi zgromadzonymi w sali muzealnej, w oparciu o ich doświadczenia życiowe i świadectwa gości. Każde ze spotkań prowadził zakonnik i jednocześnie raper, znakomicie posługujący się współczesnym kodem kulturowym.

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMU KULTURA INTERWENCJE. EDYCJA 2022.

DOFINANSOWANIE 77000,00 ZŁ

WARTOŚĆ PROJEKTU 103000,00 ZŁ

DATA PODPISANIA UMOWY 7.10.2022r.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMU KULTURA INTERWENCJE. EDYCJA 2022.

DOFINANSOWANIE 77000,00 ZŁ

WARTOŚĆ PROJEKTU 103000,00 ZŁ

DATA PODPISANIA UMOWY 7.10.2022r.

powrót >