W 2023 roku Fundacja Muzyki Niezależnej otrzymała wsparcie finansowe z kpo

W ramach Krajowego Programu Odbudowy, programu realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Polityki Społecznej i Pracy, Fundacja Muzyki Niezależnej realizuje projekt pod nazwą Rozszerzenie skali działalności oraz podniesienie konkurencyjności Fundacji Muzyki Niezależnej w ramach wzmacniania odporności oraz rozwoju przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej
Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu w kwocie kwocie 190000zł zakupiliśmy środki trwałe służące rozwojowi instytucjonalnemu naszego podmiotu oraz uruchomiliśmy sklep internetowy.

Realizacja projektu przyczyniła się w dużej mierze do stworzenia konkurencyjnej oferty kulturalnej oraz stanowiła podstawę do realizacji kolejnych działań i projektów tworzonych przez Fundację.

powrót >