W 2022 roku Fundacja Muzyki Niezależnej wzięła udział w projekcie realizowanym przez JOWES dotyczącym tworzenia nowych miejsc pracy.

W ramach projektu Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, Fundacja Muzyki Niezależnej stworzyła 6 miejsc pracy w Przedsiębiorstwie Społecznym dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w wymiarze 1/2 etatu na okres 12 miesięcy.

Realizacja projektu przyczyniła się w dużej mierze do stworzenia konkurencyjnej oferty kulturalnej oraz stanowiła podstawę do realizacji kolejnych działań i projektów tworzonych przez Fundację.

powrót >