Chopin – Chip, Chop, Chipette

ORYGINALNY MONODRAM Z RECITALEM PIANISTYCZNYM

W niezwykłej formie scenicznej ukazany został żarliwy zwizek miłosny słynnej pisarki GEORGE SAND i jednego z najwikszych muzyków epoki romantyzmu FRYDERYKA CHOPINA. Ze scenariusza napisanego na podstawie bogatej korespondencji kochanków wyłania siobraz sławnego kompozytora odsłaniajcy osobliwe cechy jego charakteru, nawyki, słaboci, gusta, upodobania oraz codzienność mki twórczej i tsknoty do ojczyzny. Co ciekawe, ta znana historia miłoci po raz pierwszy opowiedziana została z perspektywy kobiety i muzy Chopina.

Aktorka, Natalia Rzeniak – Pospieszalska tworzc sceniczny portret George Sand, przedstawia róne aspekty osobowoci ekstrawaganckiej kobiety, ukazanej tu w roli matki, pisarki, muzy kompozytora, opiekunki coraz bardziej chorego artysty, ale i „słynnej romansjerki” i prowokatorki.

Pianista Łukasz Pospieszalski wykonuje na ywo muzykFryderyka Chopina tworzc formkrótkiego koncertu fortepianowego, a tym samym porednio przybiera postakompozytora, który poprzez muzykwyraa swoje uczucia do kobiety. W spektaklu wykorzystywane sfragmenty wielkich dzieł, m.in. Sonaty b-moll op.35, Scherza h-moll op.20, nokturnów czy mazurków.

WYSTPUJ

NATALIA RZENIAK – POSPIESZALSKA

aktorka, performerka, wokalistka. Absolwentka Pastwowej Wyszej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Współpracowała z Teatrem Performer, Grupą Łuhuu!, Teatrem Powszechnym w Radomiu, współpracuje z Teatrem Polskim we Wrocławiu. Od kilku lat koncertuje z rodzinPospieszalskich w kraju i za granic.

 

 

ŁUKASZ POSPIESZALSKI

pianista, kompozytor muzyki teatralnej, araner, producent muzyczny. Absolwent fortepianu w klasie profesora Grzegorza Kurzyskiego Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Na co dziekoncertuje z rodzinPospieszalskich, prowadzi warsztaty muzyczne i angauje siw wiele projektów na gruncie muzyki rozrywkowej.

REALIZACJA

JERZY BIELUNAS – scenariusz i reyseria
Re
yser teatralny i telewizyjny, Profesor Akademii Teatralnej we Wrocławiu. Stworzył kilkadziesit spektakli w Polsce i za granic, a take jest autorem spektakli Teatru Telewizji, koncertów i widowisk telewizyjnych. Jest laureatem wielu nagród artystycznych.

ELBIETA TERLIKOWSKA – kostiumy
Scenograf, kostiumolog, malarka. Bra
ła udział w licznych wystawach indywidualnych oraz realizacjach scenograficznych i telewizyjnych. Laureatka wielu nagród za scenografi, min Złotej Maski 1994.

KATARZYNA MAZUREK – scenografia
obiecująca wrocławska artystka, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na wydziale ceramiki. Od kilku lat zajmuje się scenografią teatralną i animacją.

 

(…)”W tym procesie zbliania i rozchodzenia sidróg yciowych obojga kochanków ujawnia sinieprzecitny talent aktorski Natalii Rzeniak-Pospieszalskiej, bo jupo kilku minutach skłonni jestemy uwierzy, e osoba mówica do nas to prawdziwa George Sand, kobieta znajca swojwartość, wraliwa, silna i odwana”.(…)

Joanna Tumiłowicz – maestro.net

(...)”Dziki interpretacji Łukasza Pospieszalskiego, który gra z lekkoci, przekonaniem, bez zbdnego manieryzmu, moemy cieszysinarracjmienica siniezwykłym bogactwem odcieni modulacyjnych i kontrastów. Artysta wyjtkowo trafnie oddaje chopinowskie rubato i liryzm, nie rezygnujc przy tym z własnego indywidualizmu i dynamiki”.(…)

Anna Czajkowska – teatrdlawas.pl

Projekt powstał dziki finansowemu wsparciu firmy PGNiG. Patronat nad przedsiwziciem objął Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Premiera spektaklu odbyła si5 padziernika 2017 w Teatrze WarSawy w Warszawie.